På grunn av lav avkastning på rentemarkedet blir det ikke utdeling i 2018. Siden 2014 har det ikke vært utdelt legatporsjoner på grunn av den lave avkasningen i rentemarkedet.

Inger R. Haldorsens legat til fremme av vitenskapelig arbeid ble opprettet i 1978 av lege Inger Haldorsen til minne om sin mor Inger R. Haldorsen. Legatet har som formål å fremme kvinners deltakelse i vitenskapelig arbeid. Legatporsjoner deles ut til kvinner med tilknytning til norske universitet og høyskoler som driver vitenskapelig arbeid på fagområder der kvinner er underrepresentert i faste vitenskapelige stillinger. Frem til 2014 ble det, avhengig av fondets avkastning, delt ut ca. 10 legatporsjoner annet hvert år, i hovedsak til kvinner i forbindelse med doktorgradsutdanning.

I henhold til legatets statutter skal et styre bestående av tre kvinnelige akademikere vurdere søknadene og foreta utdeling. Det nåværende styret består av Evy Greve (leder), Gro Østgaard og Lise Gundersen, alle bosatt i Bergen.

Fremtidig tildeling vil bli kunngjort på legatets hjemmeside og på annen måte i god tid før søknadsfristen som er
1. oktober.


Søknad skrives på legatets søknadsskjema.
Kontakt: irhaldorsen@gmail.com